gallery/advieskompas4
gallery/ondernemerskompas-diagram-180px

SRA Adviestools

 

SRA helpt haar leden met het adviseren van hun klanten. Het SRA Advieskompas biedt de mogelijkheid om via eenvoudige vragenlijsten te onderzoeken waar de ondernemer nu staat en wat de sterke en zwakke punten zijn in de organisatie. SRA helpt haar leden met het adviseren van hun klanten. Het SRA Advieskompas biedt de mogelijkheid om via eenvoudige vragenlijsten te onderzoeken waar de ondernemer nu staat en wat de sterke en zwakke punten zijn in de organisatie.

 

Wat zijn de visies van de betrokkenen?

U kunt het SRA Advieskompas door meerdere mensen van de onderneming laten invullen (bijvoorbeeld als er meerdere directieleden zijn). De antwoorden worden dan inzichtelijk gemaakt in één rapportage. Op deze manier is goed te zien waar de uitkomsten van elkaar verschillen. Het geeft een goed beeld van de visies van de verschillende betrokkenen. Hebben alle betrokkenen dezelfde visie? Dit geeft goede aanknopingspunten voor het gesprek.

 

Voordelen voor de adviseur

  • Met het SRA Advieskompas heeft een directe aanleiding voor een concreet adviesgesprek met uw klant;
  • De aandachtspunten van de onderneming worden snel inzichtelijk;
  • U krijgt eenvoudig inzicht in de kwaliteit van de bedrijfsvoering.

Kies de juiste koers

 

Aan de hand van de uitkomsten van een vragenlijst wordt bepaald wat de aandachtspunten zijn en op welke gebieden maatregelen genomen moeten worden.

Dit geeft u een directe aanleiding voor een concreet adviesgesprek met de ondernemer.

 

Meer weten?

 

Kijk op de volgende pagina's voor de beschrijving van het SRA Advieskompas of neem contact op met Amida Elmoudni van SRA.

gallery/amida-elmoudni